Cel badania:

Badanie kortyzolu wykonuje się w celu oceny poziomu tego hormonu w organizmie. Jest pomocne w diagnozowaniu stanów nadmiernej lub niedostatecznej produkcji kortyzolu. Może być wykonywane przy podejrzeniu zespołu Cushinga, pierwotnej lub wtórnej niedoczynności nadnerczy (choroby Addisona), a także w przypadku podejrzenia zaburzeń dotyczących przysadki lub nadnerczy.

Znaczenie kliniczne:

Kortyzol, jako hormon glikokortykosteroidowy, odgrywa istotną rolę w regulacji homeostazy metabolicznej i adaptacji organizmu do stresu. Jego wpływ obejmuje gospodarkę węglowodanową, białkową, tłuszczową oraz wapniowo-fosforanową. Stężenie kortyzolu ulega naturalnym zmianom dobowym, osiągając szczytowe wartości rano. Niedoczynność nadnerczy może przejawiać się utratą dobowej zmienności stężenia kortyzolu, podczas gdy zespół Cushinga charakteryzuje się nadmierną produkcją tego hormonu.

Interpretacja wyników:

Interpretacja wyników badania kortyzolu powinna być dokonana przez lekarza, uwzględniając kontekst kliniczny oraz inne badania diagnostyczne. Podwyższony poziom kortyzolu może wskazywać na zespół Cushinga, stres lub inne stany patologiczne, podczas gdy obniżony poziom może sugerować niedoczynność nadnerczy. Badanie kortyzolu jest istotne w ocenie funkcji nadnerczy i przysadki oraz w diagnozowaniu chorób z nimi związanych.

Ostateczna interpretacja wyników badania kortyzol (hormon stresu) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze