Cel badania:

Badanie stężenia kreatyniny w surowicy ma na celu ocenę sprawności nerek. Jest stosowane w diagnostyce funkcji nerek, leczeniu chorób nerek oraz monitorowaniu skuteczności dializy u pacjentów z niewydolnością nerek.

Znaczenie kliniczne:

Kreatynina jest produktem rozpadu fosforanu kreatyny, który jest wykorzystywany w skurczu mięśni szkieletowych. Jej codzienne wytwarzanie zależy od masy mięśniowej, a wydalana jest przez nerki. Oznaczenie stężenia kreatyniny umożliwia ocenę czynności filtracyjnej nerek, co pozwala na monitorowanie ich sprawności.

Interpretacja wyników:

Wzrost stężenia kreatyniny sugeruje przewlekłość procesu chorobowego i niewydolność nerek. Obniżony poziom może być obserwowany u osób z małą masą mięśniową, stosujących restrykcyjne diety lub cierpiących na choroby prowadzące do zaniku mięśni. Badanie kreatyniny jest wykonywane rutynowo w diagnostyce nerek, monitorowaniu leczenia oraz ocenie czynności nerek w trakcie terapii farmakologicznej.

Ostateczna interpretacja wyników badania kreatynina w surowicy powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy