Cel badania:

Badanie przeciwciał IgA specyficznych dla antygenów Bordetella pertussis w surowicy służy do diagnozowania krztuśca. Jest stosowane w sytuacjach, gdy wynik testu IgG jest niepewny lub niemożliwe jest pobranie kolejnej próbki surowicy. Potwierdza świeże lub niedawne zakażenie oraz może być przydatne u osób zaszczepionych przeciwko krztuścowi.

Znaczenie kliniczne:

Krztusiec to choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami kaszlu i długotrwałą dusznością. Jest wywoływana przez pałeczkę Bordetella pertussis. Wykrycie przeciwciał IgA specyficznych dla antygenów tej bakterii pomaga w potwierdzeniu niedawnego zakażenia lub szczepienia oraz umożliwia diagnozę krztuśca.

Interpretacja wyników:

Obecność przeciwciał IgA specyficznych dla antygenów Bordetella pertussis sugeruje aktywną infekcję lub niedawne zakażenie krztuścem. U osób zaszczepionych przeciwko krztuścowi może świadczyć o skuteczności szczepienia. Wyniki te potwierdzają obecność pałeczki krztuśca i mogą być kluczowe dla właściwego postawienia diagnozy i podjęcia odpowiedniego leczenia.

Ostateczną interpretację wyników badania krztusiec - przeciwciała IgA oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

4 dni robocze