Cel badania:

Badanie przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów Bordetella pertussis wykorzystywane jest w diagnostyce krztuśca oraz w określeniu serokonwersji po szczepieniu. Pomaga potwierdzić obecność infekcji krztuścem i monitorować skuteczność szczepienia.

Znaczenie kliniczne:

Krztusiec to choroba zakaźna układu oddechowego wywoływana przez pałeczkę krztuśca (Bordetella pertussis). Jest najgroźniejsza dla nieuodpornionych niemowląt i małych dzieci, dlatego szczepienie przeciwko niej jest częścią obowiązkowych programów szczepień. Badanie przeciwciał IgG pomaga w diagnozowaniu krztuśca u osób niezaszczepionych oraz monitoruje odporność po szczepieniu.

Interpretacja wyników:

Wzrost poziomu przeciwciał IgG przeciwko Bordetella pertussis obserwuje się już od drugiego tygodnia choroby, osiągając maksimum po 6-8 tygodniach. Podwyższony poziom IgG utrzymuje się przez wiele lat po przechorowaniu lub po szczepieniu. U osób zaszczepionych wysoki poziom IgG może świadczyć o skuteczności szczepienia, dlatego zaleca się ponowne badanie w odstępie 3-5 tygodni.

Ostateczną interpretację wyników badania krztusiec - przeciwciała IgG oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

4 dni robocze