Cel badania:

Badanie poziomu kwasu foliowego we krwi służy do oceny jego stężenia w organizmie. Jest stosowane głównie w diagnostyce niedokrwistości megaloblastycznej oraz w monitorowaniu skuteczności leczenia tego schorzenia.

Znaczenie kliniczne:

Kwas foliowy, znany również jako witamina B9, odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju układu krwiotwórczego i nerwowego. Bierze udział w wielu procesach metabolicznych, w tym w przemianach aminokwasów oraz w syntezie niektórych związków, takich jak adrenalina, noradrenalina i tyroksyna. Niedobór kwasu foliowego może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak niedokrwistość megaloblastyczna, wady cewy nerwowej u płodu oraz wzrost poziomu homocysteiny, co z kolei zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Interpretacja wyników:

Wyniki badania kwasu foliowego pozwalają lekarzowi ocenić jego stężenie we krwi pacjenta. Niskie wartości mogą sugerować niedobór tej witaminy, co wymagać może odpowiedniej suplementacji lub zmian w diecie. Z kolei zbyt wysokie stężenie kwasu foliowego może być efektem niekontrolowanej suplementacji, co może maskować objawy niedoboru witaminy B12.

Ostateczna interpretacja wyników badania kwas foliowy powinna być dokonywana przez lekarza.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze