Cel badania:

Badanie kwasu moczowego ma na celu ocenę jego stężenia w surowicy krwi. Jest stosowane głównie w diagnostyce dny moczanowej (artretyzmu, podagry) oraz kamicy nerkowej.

Znaczenie kliniczne:

Stężenie kwasu moczowego w surowicy jest zależne od wielkości przesączania kłębuszkowego i intensywności degradacji puryn. Wysoki poziom kwasu moczowego może prowadzić do krystalizacji moczanu sodowego, co z kolei może powodować objawy dny moczanowej oraz prowadzić do tworzenia się kamieni nerkowych. Osoby z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, otyłością oraz prowadzące niezdrowy tryb życia są szczególnie narażone na wzrost poziomu kwasu moczowego.

Interpretacja wyników:

Badanie kwasu moczowego w surowicy jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia dny moczanowej, kamicy nerkowej oraz zaburzeń funkcji nerek. Ponadto, może być również przydatne w monitorowaniu niektórych rodzajów chemioterapii i radioterapii, jak również w diagnostyce cukrzycy i ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Podwyższone stężenie kwasu moczowego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób serca, dlatego warto wykonywać badanie kontrolnie, szczególnie u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Ostateczna interpretacja wyników badania kwas moczowy powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy