Cel badania:

Badanie poziomu LDH (dehydrogenaza mleczanowa) jest stosowane w diagnostyce uszkodzeń tkankowych, zwłaszcza chorób wątroby, oraz służy do potwierdzenia hemolitycznego charakteru niedokrwistości.

Znaczenie kliniczne:

LDH jest enzymem obecnym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu. Jego aktywność odzwierciedla stopień uszkodzenia tkanek, ponieważ katalizuje reakcje związane z przemianą mleczanu i pirogronianu. Badanie LDH pozwala zidentyfikować uszkodzenia tkanek, szczególnie wątroby, mięśnia sercowego i erytrocytów. Jest także przydatne w diagnozowaniu chorób, takich jak anemia hemolityczna czy żółtaczka hemolityczna.

Interpretacja wyników:

Wzrost aktywności LDH obserwuje się w różnych stanach chorobowych, które prowadzą do martwicy tkanek. Poszczególne izoenzymy LDH mogą wskazywać na specyficzne uszkodzenia tkanek, na przykład LDH-1 jest charakterystyczne dla uszkodzeń serca, a LDH-5 dla uszkodzeń wątroby i mięśni szkieletowych. Wysoki poziom LDH może sugerować zawał mięśnia sercowego, choroby wątroby, anemię hemolityczną lub zatrucia.

Ostateczna interpretacja wyników badania LDH (dehydrogenaza mleczanowa) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze