Cel badania:

Badanie lipazy wykonuje się w celu rozpoznania zapalenia trzustki lub innych chorób tego organu. Osoby z objawami choroby trzustki, takimi jak silny ból brzucha, gorączka, utrata łaknienia lub nudności, powinny mieć sprawdzone stężenie lipazy we krwi.

Znaczenie kliniczne:

Lipaza jest enzymem specyficznym dla trzustki, odpowiedzialnym za hydrolizę estrów triglicerydów. Jej wysokie stężenie we krwi jest charakterystyczne dla uszkodzenia trzustki, szczególnie w ostrym zapaleniu trzustki, gdzie aktywność lipazy wzrasta w ciągu kilku godzin, osiągając maksimum po około 24 godzinach. Podwyższona aktywność lipazy utrzymuje się zazwyczaj przez kilka dni. Oprócz zapalenia trzustki, podwyższone stężenie lipazy obserwuje się również w chorobach jamy brzusznej, chorobach pęcherzyka żółciowego oraz nowotworach trzustki.

Interpretacja wyników:

Badanie lipazy jest istotne w diagnostyce ostrego lub przewlekłego zapalenia trzustki oraz w monitorowaniu skuteczności leczenia chorób trzustki. Podwyższone stężenie lipazy może świadczyć również o niedrożności dróg żółciowych. Odróżnia się je od amylazy, innego enzymu trzustkowego, którego aktywność może pozostać prawidłowa w przypadku zapalenia ślinianek.

Ostateczna interpretacja wyników badania lipaza powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze