Cel badania:

Badanie mocznika pozwala określić, czy nerki spełniają swoją funkcję wydalniczą oraz jest przydatne w diagnostyce chorób metabolicznych i chorób nerek. Pomiar stężenia mocznika we krwi dostarcza informacji o efektywności procesów metabolicznych i funkcji wydalniczej nerek.

Znaczenie kliniczne:

Mocznik jest końcowym produktem metabolizmu białek i aminokwasów, syntetyzowanym głównie w wątrobie. Jego stężenie we krwi stanowi wskaźnik aktywności procesów anabolicznych i katabolicznych organizmu. Ponadto, badanie mocznika umożliwia ocenę nasilenia toksemii mocznicowej u pacjentów z niewydolnością nerek oraz stanu metabolicznego u osób dializowanych.

Interpretacja wyników:

Oznaczenie stężenia mocznika we krwi ma zastosowanie m.in. w ocenie funkcji nerek, różnicowaniu przyczyn azotemii oraz monitorowaniu stanu metabolicznego pacjentów dializowanych. Podwyższone stężenie mocznika może świadczyć o niewydolności nerek, zwiększonym katabolizmie białek lub niedostatecznej kontrolowanej diety białkowej. Natomiast obniżone stężenie mocznika może być spowodowane niewłaściwą dietą, niedoborem białka lub zaburzeniami metabolicznymi.

Ostateczna interpretacja wyników badania mocznik we krwi powinna być dokonywana przez lekarza, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy