Cel badania:

Morfologia krwi, znana również jako morfologia krwi obwodowej, jest wykonywana w celu oceny liczby i jakości poszczególnych komórek krwi oraz stanu ogólnego organizmu. Jest to podstawowe badanie diagnostyczne, które pozwala wykryć szereg zaburzeń związanych z niedokrwistością, stanami zapalnymi, zaburzeniami krzepnięcia i nowotworami. Wykonuje się je zarówno w rutynowych badaniach kontrolnych, jak i w sytuacjach podejrzenia choroby.

Znaczenie kliniczne:

Morfologia krwi dostarcza istotnych informacji na temat zdrowia pacjenta. Ocenia liczbę i proporcje erytrocytów, leukocytów oraz płytek krwi, co pozwala na diagnozę różnorodnych schorzeń. Badanie to jest szczególnie przydatne w diagnostyce niedokrwistości, infekcji, stanów zapalnych oraz monitorowaniu efektów leczenia.

Interpretacja wyników:

Wyniki morfologii krwi obejmują między innymi liczbę erytrocytów, leukocytów i płytek krwi, a także wartości wskaźników erytrocytarnych, takich jak MCV, MCH i MCHC. Odchylenia od wartości referencyjnych mogą wskazywać na zmiany fizjologiczne lub stan zdrowia pacjenta, jednak niewielkie różnice niekoniecznie są związane z obecnością jakiejkolwiek choroby.

Ostateczna interpretacja wyników badania morfologia krwi powinna być dokonana przez lekarza, który weźmie pod uwagę całość klinicznej sytuacji pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy