Cel badania:

Odczyn Biernackiego (OB) to rutynowe badanie, w którym mierzy się szybkość opadania krwinek czerwonych w osoczu. Jest to niespecyficzny wskaźnik stanu zapalnego organizmu, mogący być podwyższony w różnych warunkach klinicznych.

Znaczenie kliniczne:

Odczyn Biernackiego pełni rolę wskaźnika stanu zapalnego organizmu. Podwyższony OB może sugerować obecność stanów zapalnych, zakażeń bakteryjnych, ciężkich niedokrwistości, hiperfibrynogemii, makroglobulinemii, przewlekłej niewydolności nerek lub nowotworów złośliwych. Z kolei niski OB może wystąpić w przypadku czerwienicy prawdziwej, hipofibrynogenemii, sferocytozy lub niedokrwistości sierpowatokrwinkowej.

Interpretacja wyników:

Wysoki wynik odczynu Biernackiego może wskazywać na obecność stanu zapalnego, choć nie jest specyficzny dla konkretnych chorób. Konieczna jest dalsza diagnostyka, w tym badania obrazowe i laboratoryjne, aby określić przyczynę stanu zapalnego.

Interpretacja wyników badania OB Odczyn Biernackiego powinna być zawsze dokonywana przez lekarza, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy