Cel badania:

Badanie wolnego PSA ma na celu określenie wolnej frakcji antygenu specyficznego dla gruczołu krokowego (PSA). Jego głównym celem jest zwiększenie czułości i swoistości diagnozy raka prostaty, zwłaszcza w przypadkach, gdy wynik PSA całkowitego jest niejednoznaczny.

Znaczenie kliniczne:

PSA to glikoproteina wytwarzana przez komórki gruczołu krokowego. Badanie jego wolnej frakcji stanowi istotny wskaźnik w diagnostyce chorób prostaty, w tym raka prostaty i łagodnego przerostu gruczołu krokowego (BPH). Stosunek wolnego PSA do PSA całkowitego pozwala lekarzom lepiej ocenić ryzyko wystąpienia raka prostaty.

Interpretacja wyników:

Obniżony stosunek wolnego PSA do PSA całkowitego może sugerować zwiększone ryzyko raka prostaty. Wyższy poziom wolnego PSA w stosunku do PSA całkowitego może być bardziej charakterystyczny dla łagodnego przerostu prostaty lub innych schorzeń prostaty. Badanie wolnego PSA może być wykorzystane jako uzupełnienie diagnostyki chorób prostaty, szczególnie w przypadkach podejrzeń związanych z wynikiem badania PSA całkowitego i objawami klinicznymi.

Ostateczna interpretacja wyników badania PSA wolny powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze