Cel badania:

Panel alergiczny w kierunku alergii przyczyniających się do rozwoju chorób atopowych, w którym oznaczamy poziom przeciwciał IgE dla 30 alergenów zarówno wziewnych jak i pokarmowych. Służy jako badanie przesiewowe w diagnostyce alergii - pozwala ukierunkować leczenie, czy też dalszą diagnostykę.

Znaczenie kliniczne:

Panel alergenów atopowych - 30 alergenów to badanie przesiewowe w diagnostyce alergii powiązanych z chorobami atopowymi. Ocena reakcji organizmu na te alergeny umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie alergii, co pozwala na skuteczne leczenie oraz dalszą diagnostykę. Badanie to jest szczególnie istotne dla osób ze skłonnością do atopii, które mogą doświadczać różnorodnych objawów alergicznych.

Interpretacja wyników:

W ramach panelu alergenów oceniane jest uczulenie w kierunku 30 alergenów, które mogą być problematyczne dla osób cierpiących na atopię. Wyniki badania wyrażane są ilościowo w jednostkach kU/l i przypisane są do jednej z 6 klas poziomu uczuleń. Otrzymane wyniki pozwalają lekarzowi potwierdzić lub wykluczyć alergię na składniki panelu alergenów, co umożliwia właściwe ukierunkowanie dalszego postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego.

Interpretacja wyników badania panel alergenów atopowych - 30 alergenów powinna być zawsze dokonywana przez lekarza, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

6 dni roboczych