Cel badania:

Panel alergenów mleka - 5 alergenów mleka + gluten służy do określenia poziomu przeciwciał IgE dla 5 głównych białek mleka krowiego oraz glutenu. Głównym celem badania jest precyzyjna ocena alergii na mleko, która jest najczęstszą przyczyną alergii pokarmowej u dzieci.

Znaczenie kliniczne:

Alergia na białka mleka krowiego stanowi istotny problem zdrowotny, szczególnie w okresie dzieciństwa. Panel alergenów mleka umożliwia identyfikację głównych alergenów mleka oraz glutenu, co pozwala na skuteczną diagnozę i właściwe leczenie alergii pokarmowej. Dzięki temu badaniu można określić indywidualny profil uczulenia i zastosować odpowiednie zalecenia terapeutyczne.

Interpretacja wyników:

Wyniki panelu alergenów mleka wyrażane są ilościowo w jednostkach kU/l i przypisane są do jednej z 6 klas poziomu uczuleń. Każdy z badanych alergenów, w tym mleko, alfa-laktalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, albumina surowicza bydlęca (BSA) oraz gluten, może wywoływać reakcje alergiczne o różnym nasileniu. Test cechuje się wysoką czułością i pozwala na detekcję nawet niewielkich stężeń przeciwciał IgE. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zarządzanie alergią pokarmową oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Ostateczną interpretację wyników badania panel alergenów mleka - 5 alergenów mleka + gluten oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

5 dni roboczych