Cel badania:

Badanie stężenia parathormonu (PTH) w surowicy krwi ma na celu diagnozowanie nieprawidłowego funkcjonowania przytarczyc oraz zaburzeń wapniowo-fosforanowych. Jest także stosowane do monitorowania pacjentów po usunięciu przytarczyc oraz osób poddawanych hemodializom.

Znaczenie kliniczne:

Parathormon, produkowany przez przytarczyce, odgrywa kluczową rolę w regulacji gospodarki wapniowej i fosforanowej organizmu. Badanie poziomu PTH pozwala na wczesne wykrycie chorób związanych z nadmiarem lub niedoborem tego hormonu, takich jak osteoporoza, kamica żółciowa, zapalenie trzustki oraz hiperkalcemia.

Interpretacja wyników:

Podwyższony lub obniżony poziom parathormonu może być wskaźnikiem różnych schorzeń. Wysokie stężenie PTH może świadczyć o nadczynności przytarczyc, co prowadzi do zwiększonej resorpcji wapnia z kości i hiperkalcemii. Z kolei niski poziom PTH może być związany z niedoczynnością przytarczyc, co może prowadzić do niedoboru wapnia we krwi oraz zaburzeń mineralizacji kości.

Ostateczna interpretacja wyników badania Parathormon PTH powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze