Cel badania:

Badanie liczby płytek krwi wykonuje się u osób doświadczających epizodów krwawień z nieznanych przyczyn lub przedłużających się, a także w przypadku innych objawów sugerujących możliwe zaburzenia dotyczące płytek krwi.

Znaczenie kliniczne:

Płytki krwi są kluczowymi komórkami biorącymi udział w procesie krzepnięcia krwi. Ich właściwa liczba i funkcjonowanie są niezbędne do utrzymania odpowiedniej hemostazy. Badanie liczby płytek krwi ma istotne znaczenie w diagnozowaniu, rozpoznawaniu i monitorowaniu różnych zaburzeń i chorób, które mogą wpływać na liczbę płytek krwi, w tym zaburzeń krzepnięcia krwi i chorób szpiku kostnego.

Interpretacja wyników:

Ocena liczby płytek krwi pozwala lekarzom na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w układzie krzepnięcia oraz diagnozowanie chorób układu krwiotwórczego. Wyniki badania mogą być również wykorzystywane do monitorowania skuteczności leczenia oraz określenia dalszych kroków diagnostycznych i terapeutycznych.

Ostateczna interpretacja wyników badania płytki krwi powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy