Cel badania:

Badanie czasu protrombinowego (PT) ma na celu ocenę skuteczności działania leków przeciwkrzepliwych, głównie warfaryny, oraz diagnozowanie zaburzeń krzepnięcia krwi. Pomaga również w monitorowaniu terapii antykoagulantami oraz wykrywaniu potencjalnych problemów z krzepnięciem.

Znaczenie kliniczne:

Czas protrombinowy (PT) jest miarą aktywności zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia krwi, zależnego od obecności protrombiny oraz czynników krzepnięcia V, VII, X i fibrynogenu. Ocena PT jest istotna w diagnostyce niedoborów witaminy K, chorób wątroby oraz w monitorowaniu pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe. Wydłużenie PT może wskazywać na ryzyko krwawień lub problemy z krzepnięciem.

Interpretacja wyników:

Wartości powyżej normy mogą oznaczać ryzyko krwawienia, np. przy niedoborze witaminy K, chorobach wątroby lub stosowaniu leków przeciwkrzepliwych. Wartości poniżej normy mogą sugerować ryzyko zakrzepicy.

Ostateczna interpretacja wyników badania protrombina (badanie czasu protrombinowego) powinna być dokonywana przez lekarza, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy