Cel badania:

Badanie czynnika reumatoidalnego (RF) jest wykonywane głównie w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) lub zespołu Sjögrena, a także służy do monitorowania skuteczności leczenia u osób dotkniętych tymi schorzeniami.

Znaczenie kliniczne:

Czynnik reumatoidalny RF klasy IgM jest często podwyższony u 70-80% pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, a także u wszystkich chorych z obecnymi guzkami reumatoidalnymi i zapaleniem naczyń. Wysokie stężenie RF może być obecne nie tylko w RZS, ale także w innych chorobach autoimmunologicznych oraz schorzeniach niereumatycznych, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B), przewlekłe choroby wątroby, sarkoidoza, śródmiąższowe zapalenie płuc, gruźlica, kiła, czy malaria.

Interpretacja wyników:

Badanie RF jest zwykle wykonywane w przypadku podejrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu Sjögrena, szczególnie gdy pacjent doświadcza objawów takich jak bóle i obrzęki stawów, bóle mięśni, suchość w ustach i sucha powierzchnia oka.

Ostateczna interpretacja wyników badania czynnik reumatoidalny (RF) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz ewentualne dodatkowe testy diagnostyczne.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy