Cel badania:

Test ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) służy do wczesnego wykrywania raka jajnika poprzez ocenę ryzyka choroby na podstawie wyników badań CA 125 i HE4 oraz statystycznego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy jajnika.

Znaczenie kliniczne:

Badanie ROMA ma kluczowe znaczenie w diagnostyce różnicowej pomiędzy nowotworami złośliwymi a łagodnymi zmianami jajnika u kobiet. Pozwala również na ocenę prawdopodobieństwa ryzyka raka jajnika u pacjentek z guzami w obrębie miednicy mniejszej, co umożliwia szybsze podjęcie odpowiedniej terapii.

Interpretacja wyników:

Wynik testu ROMA jest zależny od fazy dojrzewania płciowego i dzieli populację kobiet na dwie grupy: przedmenopauzalną i pomenopauzalną. Wartości graniczne dla tych grup wynoszą odpowiednio >= 7,4% i >= 25,3%. Wynik powyżej tych wartości może sugerować zwiększone ryzyko raka jajnika i wskazywać na konieczność dalszej diagnostyki lub szybszego rozpoczęcia terapii.

Ostateczną interpretację wyników badania test ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) oraz decyzję o dalszym postępowaniu diagnostycznym i leczniczym powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjentki.

Czas oczekiwania na wynik:

3 dni robocze