Cel badania:

Badanie przeciwciał przeciwko Rubella (różyczka) IgG ma na celu oznaczenie obecności przeciwciał w surowicy osób, które przebyły chorobę lub zostały zaszczepione przeciwko różyczce.

Znaczenie kliniczne:

Przeciwciała IgG przeciwko różyczce pojawiają się później niż IgM i świadczą o przebytym zakażeniu lub zastosowaniu szczepienia ochronnego. Badanie jest istotne w ocenie stanu odporności u kobiet w ciąży, potwierdzaniu lub wykluczaniu kontaktu z wirusem różyczki oraz monitorowaniu uodpornienia po szczepieniu.

Interpretacja wyników:

Pozytywny wynik badania, czyli obecność przeciwciał IgG, sugeruje przebytą chorobę lub zaszczepienie przeciwko różyczce. Negatywny wynik może wskazywać na brak odporności na wirusa i potencjalne ryzyko zakażenia. Badanie może być również pomocne w diagnozie różyczki w przypadku niejednoznacznych objawów klinicznych.

Ostateczną interpretację wyników badania Rubella (różyczka) - p/c IgG oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy