Cel badania:

Badanie przeciwciał IgM przeciw wirusowi Rubella (różyczka) ma na celu wykrycie niedawnego zakażenia lub szczepienia przeciwko różyczce. Jest zalecane w przypadku podejrzenia zakażenia lub ekspozycji na wirusa, a także rutynowo u kobiet w ciąży.

Znaczenie kliniczne:

Obecność przeciwciał IgM świadczy o niedawnym zakażeniu lub szczepieniu przeciwko różyczce. Badanie jest istotne w diagnozowaniu aktywnego zakażenia wirusem różyczki, zwłaszcza u osób bez objawów klinicznych oraz w monitorowaniu ciężarnych kobiet, które nie posiadają ochronnych przeciwciał IgG.

Interpretacja wyników:

Dodatni wynik badania, czyli obecność przeciwciał IgM, sugeruje niedawne zakażenie lub szczepienie przeciwko różyczce. Negatywny wynik może wskazywać na brak niedawnego zakażenia lub brak skutecznego szczepienia. W przypadku ciężarnych kobiet bez obecności przeciwciał IgG, dodatni wynik IgM może wymagać dalszej diagnostyki i monitorowania.

Ostateczną interpretację wyników badania Rubella (różyczka) - p/c IgM oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy