Cel badania:

Badanie stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG) służy do diagnozowania zaburzeń hormonalnych związanych z płodnością oraz innymi problemami związanymi z układem hormonalnym. Jest zalecane zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Znaczenie kliniczne:

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) pełni kluczową rolę w transporcie i regulacji hormonów płciowych, takich jak testosteron u mężczyzn i estrogeny u kobiet. Badanie stężenia SHBG jest istotne w diagnozowaniu zaburzeń hormonalnych, impotencji, problemów z płodnością, nadmiernego owłosienia, a także w podejrzeniu raka endometrium u kobiet.

Interpretacja wyników:

Niskie stężenie SHBG może wskazywać na nadmierną aktywność hormonów płciowych, podczas gdy wysokie wartości mogą sugerować niedobór tych hormonów. Interpretacja wyników zależy od indywidualnej sytuacji klinicznej pacjenta oraz towarzyszących objawów i wyników innych badań hormonalnych. Badanie SHBG jest szczególnie istotne u kobiet w przypadku zaniku menstruacji oraz u osób z problemami płodnościowymi.

Ostateczna interpretacja wyników badania globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

3 dni robocze