Cel badania:

Badanie sodu i potasu ma na celu ocenę równowagi elektrolitowej w organizmie. Sód i potas są ważnymi elektrolitami, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi płynów, funkcji komórkowych, przewodnictwa nerwowego i pracy mięśni.

Znaczenie kliniczne:

Badanie sodu i potasu jest istotne w ocenie wielu stanów zdrowotnych, takich jak zaburzenia elektrolitowe, odwodnienie, niewydolność nerek, zaburzenia hormonalne czy stosowanie niektórych leków.

Interpretacja wyników:

Wyniki badania sodu i potasu są analizowane w kontekście ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenia tych elektrolitów mogą wskazywać na różne problemy zdrowotne, takie jak odwodnienie, niewłaściwa dieta, choroby nerek czy zaburzenia hormonalne.

Warto podkreślić, że interpretacja wyników badania sód i potas powinna być zawsze dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy