Cel badania:

Badanie TIBC (Całkowita Zdolność Wiązania Żelaza) ma na celu ocenę zdolności transferyny do wiązania żelaza w organizmie. Jest stosowane przede wszystkim w diagnostyce niedokrwistości oraz w przypadku podejrzenia niedoboru lub nadmiaru żelaza.

Znaczenie kliniczne:

TIBC odzwierciedla całkowitą zdolność wiązania żelaza przez transferynę, główne białko transportujące żelazo w osoczu krwi. Transferyna reguluje stężenie jonów żelaza i odpowiada za transport żelaza do tkanek. Badanie TIBC jest istotne w wykrywaniu zaburzeń gospodarki żelazem oraz różnicowaniu anemii, co ma kluczowe znaczenie w ocenie stanu zdrowia pacjenta.

Interpretacja wyników:

Wynik badania TIBC może pomóc w zdiagnozowaniu niedoboru lub nadmiaru żelaza w organizmie. Zwiększone TIBC może sugerować niedobór żelaza, podczas gdy obniżone TIBC może wskazywać na nadmiar żelaza. Badanie jest również przydatne w diagnostyce niedokrwistości, szczególnie gdy obserwuje się mikrocytozę (małe krwinki czerwone) i hipochromię (niedobór barwnika).

Ostateczna interpretacja wyników badania całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze