Cel badania:

Badanie TPS (tkankowy swoisty antygen polipeptydowy) ma na celu oznaczenie poziomu tego markera, który jest wykorzystywany w diagnostyce oraz monitorowaniu niektórych chorób nowotworowych.

Znaczenie kliniczne:

TPS jest markerem proliferacji komórkowej, co oznacza, że wzrost jego aktywności związany jest z większą proliferacją komórek nowotworowych. Badanie TPS może być pomocne w wykrywaniu wcześniejszych nawrotów choroby nowotworowej oraz w monitorowaniu skuteczności terapii. Dodatkowo, wysokie wartości TPS mogą sugerować gorsze rokowanie w niektórych typach nowotworów, takich jak rak szyjki macicy i rak płuc.

Interpretacja wyników:

U osób zdrowych typowe wartości TPS wynoszą zazwyczaj poniżej 83 U/L. Wzrost poziomu TPS może wskazywać na aktywność choroby nowotworowej i być wskaźnikiem jej obecności lub nawrotu. W przypadku raka szyjki macicy uzyskano najwyższe wartości predykcyjne zarówno dodatnie, jak i ujemne.

Ostateczną interpretację wyników badania TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy powinien dokonać lekarz, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

11 dni roboczych