Cel badania:

Badanie stężenia TSH (tyreotropina, hormon tyreotropowy) jest kluczowe dla oceny funkcji tarczycy. Stanowi podstawowy test do wykrywania wszelkich zaburzeń czynności tego narządu, zarówno objawowych, jak i bezobjawowych. Dodatkowo, umożliwia monitorowanie skuteczności leczenia chorób tarczycy.

Znaczenie kliniczne:

TSH jest hormonem wytwarzanym przez przysadkę mózgową, ale reguluje funkcję tarczycy i produkcję przez nią hormonów. Mimo że nie jest wydzielany bezpośrednio przez tarczycę, zmiany jego stężenia we krwi doskonale odzwierciedlają funkcjonowanie tego gruczołu. Badanie TSH jest więc kluczowe w diagnostyce nadczynności i niedoczynności tarczycy oraz w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie.

Interpretacja wyników:

Badanie TSH zaleca się wykonywać jako test przesiewowy u osób zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z historią chorób tarczycy w rodzinie, schorzeniami autoimmunologicznymi, narażeniem na promieniowanie w okolicy szyi, po operacji tarczycy lub powyżej 50. roku życia. Objawy sugerujące nadczynność lub niedoczynność tarczycy również wskazują na potrzebę oceny stężenia TSH. W przypadku podejrzenia tych schorzeń zaleca się również ocenę poziomów wolnych hormonów tarczycy fT3 i fT4 dla pełniejszej oceny funkcji tarczycy.

Ostateczna interpretacja wyników badania TSH (tyreotropina, hormon tyreotropowy) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy