Cel badania:

Badanie poziomu testosteronu wolnego jest zalecane u mężczyzn z zaburzeniami libido, erekcji oraz płodności, a także u kobiet z nieregularnymi miesiączkami, trudnościami z zajściem w ciążę, nadmiernym owłosieniem oraz łysieniem typu męskiego.

Znaczenie kliniczne:

Testosteron wolny stanowi część puli testosteronu całkowitego, która jest biologicznie aktywna i dostępna dla tkanek docelowych. Jego poziom odgrywa kluczową rolę w regulacji funkcji hormonalnych oraz zachowania płciowego. Zarówno niedobór, jak i nadmiar testosteronu wolnego mogą być związane z różnorodnymi zaburzeniami hormonalnymi i chorobami.

Interpretacja wyników:

Obniżony poziom testosteronu wolnego może wystąpić w przypadku hipogonadyzmu, zespołu feminizacji jąder, zespołu Klinefeltera oraz w trakcie terapii estrogenowej. Z kolei podwyższony poziom testosteronu wolnego może być wynikiem wrodzonego lub nabytego przerostu nadnerczy, obecności guzów jąder bądź nadnerczy, zespołu policystycznych jajników (PCOS), nadczynności tarczycy, guzów jajników wydzielających androgeny, zespołu Cushinga oraz zaburzeń stężeń białek wiążących i transportujących hormony płciowe.

Ostateczną interpretację wyników badania testosteron wolny oraz ewentualne dalsze postępowanie powinien ustalić lekarz na podstawie pełnej historii klinicznej pacjenta, objawów oraz wyników innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

4 dni robocze