Cel badania:

Badanie poziomu przeciwciał IgG przeciwko pasożytom Toxoplasma gondii ma na celu określenie obecności przeciwciał u osób, u których podejrzewa się zakażenie tym pasożytem. Jest wykonywane szczególnie u kobiet planujących ciążę, będących w ciąży oraz u osób, które mogły być narażone na kontakt z pasożytem.

Znaczenie kliniczne:

Przeciwciała Toxoplazma IgG pojawiają się w organizmie po 1-2 tygodniach od zakażenia. Ich obecność świadczy o kontakcie z pasożytem lub przebyciu infekcji w przeszłości. Zakażenie Toxoplasma gondii może przebiegać bezobjawowo lub prowadzić do poważnych powikłań, zwłaszcza u kobiet w ciąży, gdzie może być przyczyną wad wrodzonych u dziecka.

Interpretacja wyników:

Dodatni wynik testu IgG oznacza obecność przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii, co sugeruje kontakt z pasożytem lub przebycie infekcji w przeszłości. U kobiet planujących ciążę lub będących w ciąży pozytywny wynik może być istotny ze względu na ryzyko transmisji zakażenia na dziecko. W przypadku ujemnego wyniku, zaleca się monitorowanie i podejmowanie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć zakażenia w przyszłości.

Ostateczną interpretację wyników badania toxoplasma gondii p/c IgG i decyzję o ewentualnym leczeniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze