Cel badania:

Badanie poziomu przeciwciał IgM przeciwko pasożytom Toxoplasma gondii ma na celu określenie obecności przeciwciał, które mogą wskazywać na pierwotne, świeże zakażenie lub reaktywację infekcji. Jest wykonywane głównie u kobiet planujących ciążę, będących w ciąży oraz u osób podejrzewanych o zakażenie Toxoplasma gondii.

Znaczenie kliniczne:

Przeciwciała Toxoplasma IgM pojawiają się w organizmie po kilku dniach od zakażenia, osiągając maksimum w ciągu 2 tygodni. Mogą być wskaźnikiem świeżego zakażenia, ale także reaktywacji infekcji. Obecność przeciwciał może sugerować aktywną infekcję. Zakażenie Toxoplasma gondii może przebiegać bezobjawowo lub prowadzić do poważnych powikłań, zwłaszcza u kobiet w ciąży, gdzie może być przyczyną wad wrodzonych u dziecka.

Interpretacja wyników:

Dodatni wynik testu IgM może sugerować obecność świeżego zakażenia lub reaktywację infekcji. Jednak fałszywie dodatnie wyniki IgM mogą się zdarzyć, dlatego wynik ten należy interpretować ostrożnie i uwzględniać inne czynniki kliniczne. W przypadku ujemnego wyniku, zakażenie Toxoplasma gondii nie jest wykluczone, ponieważ IgM może zniknąć z krwi po pewnym czasie od infekcji.

Ostateczną interpretację wyników badania badania toxoplasma gondii p/c IgM i decyzję o ewentualnym leczeniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze