Cel badania:

Badanie tyreoglobuliny ma na celu ocenę skuteczności leczenia oraz wykrywanie nawrotów zróżnicowanego raka tarczycy. Dodatkowo, stosowane jest do oszacowania nasilenia stanów zapalnych tarczycy.

Znaczenie kliniczne:

Tyreoglobulina, glikoproteina wytwarzana wyłącznie przez komórki pęcherzykowe tarczycy, stanowi istotny marker nowotworowy. Jej stężenie jest związane z masą tarczycy, dlatego po usunięciu tarczycy lub leczeniu jodem radioaktywnym, oczekuje się, że poziom tyreoglobuliny będzie niewykrywalny lub bardzo niski. Niższe lub wykrywalne poziomy tyreoglobuliny sugerują obecność pozostałości prawidłowej lub nowotworowej tkanki tarczycy.

Interpretacja wyników:

Wynik badania tyreoglobuliny pozwala ocenić efektywność terapii oraz wykryć ewentualne nawroty raka tarczycy. Niższe lub niewykrywalne stężenie tyreoglobuliny po leczeniu wskazuje na skuteczne usunięcie nowotworu lub zmniejszenie jego aktywności. Natomiast wyższe stężenie może sugerować obecność pozostałości nowotworu lub nawrót choroby, co wymaga dalszej interwencji leczniczej. Dodatkowo, zmiany w poziomie tyreoglobuliny mogą świadczyć o nasileniu stanów zapalnych tarczycy.

Ostateczna interpretacja wyników badania tyreoglobulina powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

4 dni robocze