Cel badania:

Badanie wapnia całkowitego służy ocenie czynności przytarczyc oraz metabolizmu wapniowego. Dodatkowo, stosowane jest do monitorowania pacjentów po przeszczepie nerek, z nadczynnością przytarczyc, nowotworami złośliwymi oraz w kontroli stężenia wapnia w trakcie i po przetoczeniu dużej objętości krwi.

Znaczenie kliniczne:

Wapń jest głównym składnikiem kości, pełniąc kluczową rolę w utrzymaniu ich integralności. Ponadto, wapń odgrywa istotną funkcję w wielu procesach biologicznych, takich jak krzepnięcie krwi, regulacja przepuszczalności błon komórkowych, przewodnictwo nerwowe oraz skurcz i rozkurcz mięśni. Zmiany w stężeniu wapnia mogą być wskaźnikiem zaburzeń metabolicznych kości, chorób endokrynologicznych, nerek, a także nowotworów.

Interpretacja wyników:

Oznaczenie stężenia wapnia w surowicy jest istotne w diagnostyce zaburzeń metabolicznych kości oraz monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów z różnymi schorzeniami. Podwyższone lub obniżone wartości wapnia mogą sugerować obecność patologii, takich jak nadczynność przytarczyc, choroby nerek, nowotwory czy zaburzenia metaboliczne. Wyniki badania wapnia są również istotne w optymalizacji leczenia farmakologicznego i monitorowaniu skuteczności terapii.

Ostateczna interpretacja wyników badania wapń całkowity powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy