Cel badania:

Badanie witaminy B12 ma na celu ocenę stężenia tej witaminy w organizmie. Jest wykorzystywane do diagnozowania niedokrwistości, neuropatii (uszkodzenia nerwów), oceny stanu odżywienia oraz monitorowania skuteczności leczenia niedoborów witaminy B12 lub kwasu foliowego.

Znaczenie kliniczne:

Witamina B12, znana również jako kobalamina, jest niezbędna do prawidłowej hematopoezy oraz do syntezowania DNA i RNA. Jej niedobór może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak niedokrwistość, neuropatia czy zaburzenia metaboliczne. Badanie stężenia witaminy B12 jest istotne szczególnie u osób w grupach ryzyka, takich jak kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby na diecie wegetariańskiej.

Interpretacja wyników:

Niedobór witaminy B12 może występować w różnych grupach populacyjnych oraz być spowodowany przez różne czynniki, takie jak dieta, stosowane leki, wiek czy choroby przewodu pokarmowego. Objawy niedoboru witaminy B12 mogą obejmować zmęczenie, bladość skóry, problemy z pamięcią, bóle głowy oraz objawy z układu nerwowego. Podwyższone stężenie witaminy B12 może sugerować uszkodzenie wątroby, ponieważ większość tej witaminy jest magazynowana w hepatocytach.

Ostateczna interpretacja wyników badania witamina B12 powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze