Cel badania:

Badanie poziomu witaminy D ma na celu ocenę zapotrzebowania na tę witaminę oraz wykrycie ewentualnego niedoboru. Jest kluczowe w ustalaniu dawki suplementacji oraz monitorowaniu skuteczności leczenia niedoborów witaminy D.

Znaczenie kliniczne:

Witamina D, będąca rozpuszczalną w tłuszczach witaminą, odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz wykazuje liczne działania pozaskutkowe. Jej niedobór może prowadzić do różnych schorzeń, w tym niedokrwistości, neuropatii, chorób autoimmunizacyjnych, a także chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych.

Interpretacja wyników:

Wartość stężenia witaminy D jest istotna przy ustalaniu konieczności suplementacji oraz monitorowaniu skuteczności leczenia. Badanie poziomu witaminy D jest szczególnie polecane osobom w grupach ryzyka oraz przed rozpoczęciem suplementacji, aby ustalić odpowiednią dawkę. Osoby będące już na suplementacji powinny regularnie kontrolować poziom witaminy D w celach diagnostycznych.

Ostateczna interpretacja wyników badania witamina D3 powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy