Cel badania:

Badanie polega na oznaczeniu stężenia przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgG. Jest wykonywane w diagnostyce celiakii i nietolerancji glutenu, szczególnie u pacjentów, u których stwierdzono deficyt przeciwciał anty-tTG w klasie IgA.

Znaczenie kliniczne:

Transglutaminaza tkankowa jest enzymem odpowiedzialnym za powstawanie wiązań sieciujących pomiędzy łańcuchami określonych białek. Wzrost stężenia przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) świadczy o nieprawidłowej reakcji immunologicznej na gluten. Badanie to ma istotne znaczenie w diagnostyce choroby trzewnej - celiakii oraz nietolerancji glutenu. Objawy takie jak chudnięcie, osłabienie, wymioty, duszności, biegunki, stany depresyjne, osteoporoza, bóle kostne, osłabienie mięśni, opryszczkowe zapalenie skóry, niedokrwistość czy zaburzenia miesiączkowania mogą wskazywać na konieczność wykonania badania przeciwciał anty-tTG w klasie IgG.

Interpretacja wyników:

Wskazaniem do oznaczenia przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgG jest stwierdzenie deficytu przeciwciał anty-tTG w klasie IgA.

Ostateczna interpretacja wyników badania p/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

5 dni roboczych